Behandlingsgrundlag

Som dataansvarlig skal man skal have en gyldig "lovramme" for at behandle persondata. Det kaldes et behandlingsgrundlag.

 

 

Der er 6 grundlag (også kaldet hjemler) for, hvornår man må behandle persondata:


Når der er indgået et kontraktligt forhold
Det kan være en ansættelseskontrakt eller en ordrebekræftelse


Når der er en lov eller anden ramme (f.eks. certificering) der kræver behandling (opbevaring) af persondata
Det kan f.eks. være bogføringsloven


Når det har en vital interesse for den registrerede person
Det kan være journaler over tidligere helbredsbehandlinger


Når det er i samfundets interesse
Det kan være indberetninger til SKAT eller Danmarks Statistik


Virksomhedens legitime interesse (den skal være begrundet, rimelig og dokumenteret)
Det kan være opfølgning /merslag til en tidligere kunde


Når der er indhentet et specifikt, entydigt og letforståeligt samtykke
Det kan være ved videregivelser, børns persondata osv.

▷ Relevante links


Var denne information nyttig for dig?

­