GDPR har seks grundprincipper   

 

   Lovlighed (grundlag), rimelighed (formål) og gennemsigtighed (oplysningspligt)
   Formålsbegrænsning
   Dataminimering & Opbevaringsbegrænsning
   Datakvalitet og datakontrol
   Integritet og fortrolighed (Teknisk og organisatorisk sikkerhed)
   Troværdighed

 

ARKIVO note:

Det er grundessensen i hele forordningen, at disse principper søges opfyldt og efterlevet

Datatilsynet meldte tidligt ud, at principperne vil være kontrolpunkter, når det gælder udmåling af påtaler, kritikker eller i værste fald bøder.

 

Sæt i gang!

    Få principperne under huden

   Snak med hinanden om, hvordan principperne skal komme til udtryk hos jer!


Var denne information nyttig for dig?

 

­