Registreredes rettigheder

 

De registreredes vigtigste rettigheder i Databeskyttelsesloven er:


Retten til at få oplyst,hvilken behandlingsaktiviteter vedkommendes persondata (oplysningspligten), indgår i)


Retten til at  få indsigt i egne persondata
Note: Man kan ikke bede om indsigt i pårørendes persondata


Retten til at få korrigeret fejlagtige eller forældede persondata


Retten til begrænsning af behandling, hvis ikke mængden svarer overens med det legitime formål og det anvendte behandlingsgrundlag


Retten til at få sine persondata slettet (med mindre persondatas opbevaring understøtter et gyldigt behandlingsgrundlag)


Retten til at gøre indsigelse mod anvendelse af den registreredes persondata til et formål, der understøtter retsgrundlaget "legitime interesse"


Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering


Retten til at få et læsbart udskrift af sine persondata (dataportabilitet)


Hvis den registrerede gør sin ret gældende over for den dataansvarlige, uden at denne efterkommer anmodningen, kan man rette henvendelse til Datatilsynet for at få vejledning og eventuelt for at klage over den dataansvarlige.

   ARKIVO note

Der kan være undtagelser til rettighederne.

 

▷ Relevante links


Var denne information nyttig for dig?

JA NEJ

­