Man skal sikre sig, at de persondata, man behandler, er:

Tilstrækkelige
Dvs. mængden af persondata passer - hverken mere eller mindre - til de formål, persondata skal opfylde

  • Relevante
        Dvs. viden og indsigt skal passe til formålet for behandling af persondata

  • Begrænsede
        Dvs. kun være de persondata, der er NØDVENDIGE for at opfylde formål

Opbevaringstid og de nødvendige persondata

I skal som dataansvarlig virksomhed slette eller anonymisere persondata, når det ikke længere er nødvendigt at have oplysningerne.
Det er i første omgang op til den enkelte dataansvarlige virksomhed at vurdere, hvor længe det er nødvendigt at opbevare oplysningerne ud fra det formål, som oplysningerne oprindelig blev indsamlet til, samt hvilket grundlag (ramme) der er for behandling og opbevaringstider.


▷ Relevante links

­